Oricine are dreptul de a-si exprima dorinta privind alternativa de a fi inhumat sau incinerat; in acest sens se poate manifesta in scris vointa, respectiv organizarea incinerarii prin act notarial sau prin desemnarea unei persoane conform prevederilor legale. Solicitarea de incinerare va fi completata si semnata de persoana desemnata si va cuprinde datele de identificare a persoanei solicitante si a persoanei decedate; solicitarea va fi insotita de copia certificatului de deces si copia cartii de identitate sau a pasaportului persoanei solicitante.
Solicitarea de incinerare este un document intern tipizat, elaborat de crematoriul respectiv. Redactarea si elaborarea acestui document revin administratiei crematoriului. Solicitarea se va pastra in dosarul de incinerare.
Infiintarea si modernizarea unui crematoriu uman se realizeaza in conformitate cu documentatiile de urbanism si cu autorizatia de constructie si se autorizeaza sanitar de directia de sanatate publica judeteana, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) infiintarea crematoriului se realizeaza cu respectarea distantei minime de 1000 metri fata de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidentilor din zonele respective, datorita eliminarii emisiilor in atmosfera;
b) crematoriul uman trebuie prevazut cu sisteme de filtrare si depoluare a gazelor de ardere, intretinute in stare adecvata de functionare pe perioada activitatii;
c) crematoriile umane aflate in functiune monitorizeaza atat procesul de incinerare, cat si pe cel al emisiilor de gaze si particule in atmosfera, cu respectarea legislatiei referitoare la protectia factorilor de mediu;
d) cosul crematoriului trebuie sa aiba o inaltime care sa depaseasca inaltimea cladirilor invecinate. Inaltimea cosului crematoriului uman va fi calculata astfel incat sa asigure retinerea si dispersia corespunzatoare a poluantilor evacuati, pentru a nu produce disconfort sau afectarea starii de sanatate a populatiei rezidente din zonele protejate.
In vederea incinerarii persoanelor decedate, administratia crematoriului uman are obligatia de a afisa serviciile oferite si tarifele aferente acestora.
Fiecare crematoriu trebuie sa detina un registru de incinerare care va cuprinde:
a) codul unic de incinerare;
b) data incinerarii si timpul de desfasurare a procesului, respectiv ora de incepere si ora de finalizare;
c) numele, prenumele, varsta persoanei decedate;
d) locul si data nasterii persoanei decedate;
e) locul si data producerii decesului;
f) furnizorul, respectiv prestatorul de servicii funerare, numarul de inmatriculare al masinii mortuare, data si ora preluarii decedatului;
g) data si modalitatea de predare a urnei/cererea de pastrare a urnei;
h) numele si semnatura persoanei care ridica urna;
i) numarul corespondent din registrul de pastrare in frigider.

Pentru fiecare incinerare realizata, administratia crematoriului va intocmi un dosar de incinerare cuprinzand acte originale sau copii ale documentelor dupa cum urmeaza:
a) copie de pe certificatul de deces;
b) adeverinta de inhumare/incinerare in original, eliberata potrivit prevederilor legale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se retine de catre administratia crematoriului;
c) certificat de imbalsamare, daca a fost efectuata imbalsamarea;
d) aviz sanitar de transport, dupa caz;
e) copia certificatului medical constatator al decesului;
f) actul prin care persoana decedata si-a exprimat legal vointa de a fi incinerata, daca a fost intocmit;
g) solicitare de incinerare sau copie legalizata de pe testament;
h) declaratia de metale si obiecte pretioase, daca este cazul;
i) copia cartii de identitate/pasaportului solicitantului incinerarii;
j) proces-verbal de predare-primire a urnei in original.

Fiecare persoana decedata care urmeaza sa fie incinerata va avea datele de identificare atasate sub forma unei bratari aplicate in jurul articulatiei gleznei sau mainii, obligatia etichetarii revenind firmei de pompe funebre, care preia decedatul si efectueaza transportul acestuia. Bratara de cadavru va contine date de identificare a decedatului: nume, sex si data nasterii.
Poate fi incinerat orice cetatean strain decedat pe raza teritoriului Romaniei, cu conditia sa existe aprobarea oficiului consular din Romania al tarii al carei cetatean a fost defunctul sau, in lipsa acestuia, aprobarea autoritatilor competente de la ultimul domiciliu al defunctului, precum si documentele emise de autoritatile de stare civila: certificatul de deces, adeverinta de inhumare/incinerare, etc.
Este interzisa incinerarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor carora nu li s-a emis certificatul de deces si adeverinta de inhumare/incinerare.
Pastrarea urnelor cu cenusa se realizeaza in urmatoarele conditii:
a) urnele pot fi depuse in locurile special amenajate ale crematoriului/cimitirului;
b) urnele pot fi inhumate in cimitir, la o adancime de minimum 0,5 m de la nivelul terenului sau pot fi depuse in mormant/cavou.

1 Comentariu

  1. adeluta ciutacu

    trimiteti-mi un formular pdf sa imi pot completa dorinta de icinerare,,,am email adelutac001@gmail.com

    Răspuns

Confirmări/Notificări

  1. Norme legale privind inhumarea decedatului - Incinerarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces eliberat.

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ADRESA:

D, Bulevardul Uverturii 126, București 060274

TELEFON:
SOCIALIZARE:
GOOGLE+ LOCAL:

reviews rainbow dorobantu

Cand nu stii ce ai de facut apelezi la servicii specializate

Anumite lucruri nu le cunoastem exact asa cum...

Repatriere in baza politei de asigurare

Despagubire in caz de accident in strainatate...

Importanta imbalsamarii decedatului

Imbalsamarea reprezinta un proces care a fost...

Ce este moartea din punct de vedere religios

Conform Bisericii moartea reprezinta un fenomen...

Ajutorul de inmormantare majorat 2018

Ajutorul de inmormantare majorat din nou in anul...

Copyright 2012 - 2016 Funerare Rainbow Dorobantu Toate drepturile rezervate

Dorobantu Funerare Rainbow este marca inregistrata conform OSIM certificat nr. 136802

Termeni si conditii

Metode de plată în magazin:
metode de plata rainbow dorobantu